Als resultaat van een onderzoek dat in 1964 begon is in november 2014 het boek 'De families Schelberg, Schelbergen en Aerts' in druk verschenen. De beschrijving van de gezamenlijke oorsprong van deze families vanaf 1369 is het verslag van een boeiende speurtocht in het verleden, waarbij niet alleen de familiegeschiedenis maar ook de (soms gecompliceerde) geschiedenis van Noord-Limburg uitvoerig aan bod komt. Daardoor is het boek niet alleen voor familieleden, maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in de historie van dit gebied een waardevol bezit.  De publicatie ontving dan ook een lovende recensie in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (jrg. 43, maart 2015): 'Een Fundgrube voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Swolgen, Tienray en Oirlo en vanzelfsprekend een must voor eenieder die iets wil weten over het geslacht (van) Schelberg(en)'.

  

In het jaar 1369 verschijnt onder de belastingplichtigen in het Noord-Limburgse dorp Swolgen een zekere Seger van Sceelbruggen, die de stamvader wordt van de huidige families Schelberg, Schelbergen en Aerts.

Terwijl twee van zijn nakomelingen in Swolgen blijven, verspreiden de overigen zich al snel over de omgeving. Vanaf het begin van de vijftiende eeuw vinden we familieleden in Venlo; in later jaren komen enkelen van hen als muntmeester in dienst van de prins-bisschoppen van Luik en resideren op het Château des Fawes (Louveigné, prov. Luik), anderen vertrekken naar Nijmegen. Vanaf het midden van de vijftiende eeuw vestigt zich een tak van de familie in Gennep, waar we hen terugzien in hof- en bestuursfuncties onder de hertogen van Kleef. Een laatste groep familieleden vinden we terug in Oirlo en hieruit stamt de familie Aerts. Uit een der Swolgense familietakken stamt Jan de Mulder, vanaf het begin van de zeventiende eeuw molenaar in de buurtschap Tienray, gelegen in de heerlijkheid Meerlo. Hij is de stamvader van de huidige families Schelberg en Schelbergen.

 De gegevens die over al deze familieleden bekend zijn, worden uitvoerig beschreven, waarbij tevens het tijdsbeeld geschetst wordt waarin zij geleefd hebben. Aan het boek zijn een uitgebreide verklarende woordenlijst en een naamregister toegevoegd. In verband met de privacywetgeving zijn de richtlijnen van de Burgerlijke Stand aangehouden en (behoudens motiveerbare uitzonderingen) geen gegevens opgenomen over nog levende personen die na 1914 geboren zijn.

 

Louis Schelberg (1946), tot zijn pensionering werkzaam als huisarts in Schiedam, luisterde als kind geboeid naar de verhalen van een oom over de eerste Schelberg in Sittard, een Franse militair die met het leger van Napoleon naar onze streken was gekomen en daar was blijven hangen.

 Nieuwsgierig naar de herkomst van zijn voorouders bezocht hij als achttienjarige voor het eerst het Rijksarchief Limburg. Wat begon als een hobby groeide uit tot een langdurige, soms verbeten speurtocht naar documenten met gegevens over zijn familie. Dit leidde tot een aantal publicaties in De Maasgouw en in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. Een samenvatting van de eerste onderzoeksresultaten verscheen in 1989  onder de titel 'Genealogie van de familie Van Schelberg(en), Schelberg en Schelbergen'  (uitg. in eigen beheer, niet meer verkrijgbaar).

 Inmiddels is een familiearchief ontstaan dat meer dan twee meter boekenplank in beslag neemt, en er zijn vele honderden digitale foto's van documenten opgeslagen. De huidige publicatie geeft een overzicht van al deze gegevens en is bedoeld als afsluiting van vijftig jaar onderzoek.

 

De publicatie 'De families Schelberg, Schelbergen en Aerts' (464 bladzijden, 52 afb. waarvan één in kleur), gedrukt op B5 formaat (182 x 257 mm.), is gebonden en heeft een harde kaft met linnen bekleding, goudopdruk en met een papieren beschermomslag. De kosten bedragen € 43,95 per exemplaar excl. verzendkosten. Bij bestelling tot drie exemplaren zijn de verzendkosten € 6,95.

 Uw bestelling kunt U plaatsen door het onderstaand formulier in te vullen en te versturen. U ontvangt daarna een mail met daarin vermeld het verschuldigde bedrag en de wijze waarop U dit kunt betalen.